Waarom de Sweezz?


Adaptief gebruik van digitale schoolborden met de Sweezz.

In de afgelopen jaren is in het (basis)onderwijs veel energie gestoken in adaptief onderwijs, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Met de komst van digitale schoolborden dreigen de verworvenheden van adaptief onderwijs deels verloren te gaan.  

Door de frontale opstelling van het digitaal bord zijn alle leerlingen sterk betrokken bij de presentatie op het bord. Daardoor wordt het onderwijs weer erg frontaal, en daarmee klassikaal.
In een aantal gevallen is dat gewenst, in andere gevallen is het prettiger als niet de aandacht van de hele klas op het digibord gericht is. Bijvoorbeeld als in een combinatieklas de instructie of presentatie voor slechts één groep bedoeld is, of als instructie wordt gegeven aan een kleine groep leerlingen die problemen ondervindt met de leerstof, of juist bezig is met verdieping of verrijking. Leerlingen, die geen belang hebben bij het gepresenteerde, kunnen daardoor worden afgeleid.

In samenhang met adaptief onderwijs zijn andere manieren van leren ontstaan. Inherent eraan is het werken in groepjes, zelfstandig verwerken van leerstof, onderzoekend bezig zijn, presentaties voorbereiden, al dan niet in samenwerking met anderen. Daarnaast geven leerkrachten steeds meer instructie aan groepjes leerlingen, of treedt hij/zij steeds meer op als coach/mentor.  

Daardoor is de behoefte ontstaan aan een systeem, waarbij het digitale schoolbord kan worden gebruikt door of voor kleinere groepen leerlingen, zonder dat daardoor de rest te veel wordt afgeleid. Dit is te realiseren door het bord dusdanig op te stellen, dat het vanuit een specifieke positie in het klaslokaal te bekijken is. Dat kan met de Sweezz.

Met de Sweezz kan het digibord snel en eenvoudig in allerlei posities worden geplaatst, zodat er ook met en door kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen aan kan worden gewerkt, zonder de overige leerlingen te veel af te leiden.  

De Sweezz Electric heeft bovendien een elektrische hoogteverstelling met een groot bereik. Deze kan in alle 'gesweezzde' posities worden gebruikt.


Aandacht voor ergonomie

Ook voor digitale schoolborden geldt dat ze Arbo-verantwoord moeten worden gebruikt.

Het eerste punt van aandacht betreft de positie van de beamer. Door deze op korte afstand van het bord te plaatsen wordt voorkomen dat leerkrachten en leerlingen in de lamp kijken. Dit bezwaar heeft een touchscreen uiteraard niet.
Een ander element is de mogelijkheid het bord in hoogte te verstellen: gebruik van digiborden op een vaste positie kan leiden tot rug- en armklachten.

Bij de Sweezz wordt aan beide bezwaren tegemoet gekomen. En meer dan dat...

Integratie van rolstoelgebruikers

Met de Sweezz kan het digibord in een positie worden gezet, waarbij kinderen in een rolstoel zonder problemen aan het bord kunnen werken. Dit is natuurlijk allereerst een voordeel voor het Speciaal Onderwijs (Mytylscholen), maar ook bij andere scholen brengt dit de integratie van gehandicapten weer een stapje dichterbij.

Zie dit filmpje

Anti-collision

Ter bescherming tegen doordrukken heeft de Sweezz een geïntegreerde anti-collision. Zie bij 'Opties' voor meer details.

 


Ontwikkeld in de praktijk van alledag

De Sweezz is ontwikkeld in de praktijk van het onderwijs en gepatenteerd in 2008. Sindsdien al duizenden malen geplaatst: aanvankelijk vooral met digibord en beamer, zoals op deze foto's, later vooral met touchscreens.
Met een touchscreen komt de Sweezz nog beter tot zijn recht; ook is de montage een stuk eenvoudiger.

De Sweezz is zeer stabiel en degelijk uitgevoerd en uitstekend geschikt voor touchscreens tot liefst 130 kg (volgens TüV-norm getest met 260 kg).
Ook is een zuil leverbaar, voor montage van de Sweezz aan zwakke wanden (gipsplaat, metal stud e.d.).
Ombouw van een digibord-Sweezz naar een touchscreen-Sweezz is in veel gevallen mogelijk (vraag ons advies).

Vaak wordt naast / achter de Sweezz een whiteboard opgehangen, bestemd voor vaste mededelingen, klassenbeurten e.d.