Tips

De plek van de Sweezz

De juiste positie
Door zijn flexibele karakter hoeft de Sweezz niet per definitie midden voor het lokaal te hangen. Sterker nog: als men een frontale opstelling wil kunnen maken moet de Sweezz 80 cm uit het midden worden gemonteerd.
Zet men de Sweezz wel in het midden van de wand, dan staat het bord bij een opstelling vlak tegen de wand altijd 80 cm links of rechts van het midden.
De Sweezz heeft een elektrische hoogteverstelling van liefst 67 cm.


Afbeelding 1: in deze positie moet het bord waterpas worden gezet.

Het is goed van tevoren te overleggen over de gewenste plaats (eventueel in combinatie met gewone whiteboards): monteurs zijn geen onderwijsmensen, ze zijn vaak gewend om een digibord gewoon in het midden te zetten...

Waterpas zetten in de werkstand
Uiteraard wordt het Sweezz-frame bij de montage precies verticaal aan de wand gemonteerd. Om te zorgen dat ook de touchscreen of het bord in elke werkstand horizontaal waterpas staat, moet het uitrichten gebeuren in een positie parallel aan de wand (zoals in afbeelding 1), en dus niet met het frame recht naar voren de klas in. Dit zal in de praktijk nooit als werkstand worden gebruikt; in deze positie kan een geringe afwijking zichtbaar zijn. Die verdwijnt zodra de touchscreen of het digibord in een van de posities van afbeelding 1 of 2 wordt gesweezzd.


Afbeelding 2. Bij een touchscreen is er uiteraard geen beamer


Afbeelding 3.
De Sweezz kan rechtstreeks op een stenen muur worden gemonteerd. Bij zwakke wanden (gipsplaat, systeemwanden, gasbeton) moet een zuil worden toegepast, die de trekkrachten aan de wand reduceert en het gewicht afsteunt op de vloer.
 

Gebruik in de praktijk
Met de Sweezz hoeft het bord niet per se vlak tegen de wand te staan. Dit maakt het mogelijk de Sweezz te richten naar de instructiegroep of een deel van de combinatiegroep. Ook kun je hem schuin zetten bij een storende lichtinval.
Bij plaatsing nabij de hoek van een lokaal
(afb. 3, links) kan het bord schuin in de hoek worden gezet, waardoor de kijkhoek wordt verkleind. Op de langere wand blijft daarmee extra ruimte beschikbaar voor een vast whiteboard.
We hebben zelfs een heel praktische oplossing gezien bij een L-vormig klaslokaal, waar het digibord om de hoek kon sweezzen...

Als, zoals op deze foto, links en/of rechts van de Sweezzbevestiging een gewoon whiteboard wordt gehangen, heeft men meteen een plek voor vaste instructies (aankondiging proefwerken, klassenbeurten e.d.) en voor snelle instructies die geen digibord vereisen.Touchscreen of digibord?

Touchscreen
(hier: 65"  -  16:10)

Een touchscreen is in feite ook een digitaal schoolbord. Ter onderscheiding praten we over digibord als we het bord met beamer bedoelen.

Digibord
(hier: 81"  -  4:3)

De eerste digitale schoolborden waren steeds uitgevoerd met een beamer in een vaste opstelling.
De laatste jaren zien we steeds meer touchscreens in de klassen verschijnen.
Bij de keuze zal het advies van de leverancier vaak een belangrijke rol spelen.
Zonder af te dingen op diens deskundigheid willen wij hier een aantal aandachtspunten noemen,
die u helpen een onafhankelijk oordeel te vormen.

De Sweezz is verkrijgbaar voor beide systemen. Het is in de meeste gevallen zelfs mogelijk om te bouwen naar de andere versie. Vraag hiervoor gerust ons advies.

Techniek

Bij alle systemen is het beeld afkomstig van een computer. Ook moet het systeem weten waar op het beeld de gebruiker iets aanwijst of 'schrijft'. De aanraking vervangt daarbij de muis. Tegenwoordig zijn steeds meer systemen 'multitouch': het systeem kan meerdere aanrakingen tegelijk registreren. Wat hiermee gedaan wordt is afhankelijk van de software. De snelheid van reageren is ook afhankelijk van de computer en de eisen die de software stelt.
Omdat de computer moet 'weten' waar de aanwijzer zich bevindt, moet het bord bij de installatie (en soms ook af en toe daarna) worden gekalibreerd.

Touchscreen: dit is een grote tv/monitor (LCD of LED) met een scherm, dat 'aanraakgevoelig' is en aldus vaststelt waar de vinger of pen zich bevindt. Deze borden zijn over het algemeen multitouch (maakt effecten mogelijk zoals we die kennen van de smartphones en tablets).
In een enkel geval kan de computer in het bord zijn/worden ingebouwd.

Digibord: hier is het beeld afkomstig van een beamer (projector), die op een vaste afstand vanaf het scherm staat. Dit zijn meestal (ultra-)short throw beamers, die heel dicht bij het bord staan. In combinatie met de Sweezz is dit ook noodzakelijk.
Het bord is aanraakgevoelig. Afhankelijk van de techniek is daarvoor een speciale 'pen' nodig, of kan het (ook) met de vinger.
Mogelijke technieken zijn: elektromagnetisch (met een speciale pen, al dan niet met batterij), drukgevoelig (kan ook met de vinger), optisch (infrarood), ultrasoon. De positie van het beeld wordt berekend door de computer; daarvoor moet bij eerste installatie en soms een enkele keer daarna het bord worden gekalibreerd.
Een bijzonder plaats neemt het geŰmailleerd plaatstalen ENO board in, dat gebruikt maakt een speciale 'print' in de emaillelaag.

Interactieve beamer: soms ook is de projector zelf interactief. Voorbeelden zijn de Epson EB-450Wi, de Sanyo PLC-WL2503 en de Dell S500wi. Bij deze beamers is er altijd een speciale pen, die via de beamer communiceert met de computer.
De projectie gebeurt op een gewoon whiteboard, dat van hout (MDF) of (geŰmailleerd) plaatstaal kan zijn. Dit kan prima in het bordframe van de Sweezz worden bevestigd.

Algemeen: het is gemakkelijk dat het besturen (ook) met de vinger kan. Een speciale pen heeft weer als voordeel dat geen verkeerde informatie wordt doorgegeven als iemand met de muis van de hand of met de andere hand op het bord steunt.
Tegenwoordig zijn steeds meer borden multitouch, zodat bijv. twee leerlingen tegelijk aan het bord kunnen werken.

Formaat en resolutie

De resolutie is het aantal pixels (stippen) waaruit het beeld is opgebouwd. Bijv. 1024 x 768 is 1024 pixels breed en 768 pixels hoog. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld. Uiteraard is dit alleen zinvol als men op een zodanige afstand van het scherm zit dat men elke pixel ook scherp kan zien. Daarom is er altijd een compromis tussen formaat en resolutie, mede bepaald door de afstand tot het scherm.
De maat van de schermen wordt veelal aangeduid in inches (bijv. 77"). Dit is de lengte van de beelddiagonaal van linksonder naar rechtsboven. Let op: in de beeldverhouding werkt dit zowel in de breedte als in de hoogte door.
De beeldverhouding (aspectratio) wordt in de verhouding breedte : hoogte uitgedrukt.

Touchscreen: het meest gangbaar zijn de 55", 65" en 70"schermen, ook groter komt voor (tot ▒ 84"). In bijna alle gevallen is dat 'Full HD': 1920 x 1080 pixels (de zgn. HD-ready norm is minimaal 1280 bij 720 pixels), soms ook zgn. 4K, waar Full HD 4 keer in past. De beeldverhouding is daarbij 16:9. Daarnaast komt ook 16:10 (iets minder breed beeld) voor.
Omdat de beeldverhouding zowel in de breedte als in de hoogte doorwerkt, heeft een 65" scherm bijna 40% meer beeldoppervlakte dan een 55" scherm, een 70" scherm is bijna 62% groter.

Digibord: een digibord is over het algemeen wat groter, maar met een lagere resolutie. Ook treft men daar de beeldverhouding 4:3 nog aan. Bij breedbeeld borden 16:9 of 16:10 is het formaat tot over de 100".
De resolutie wordt bepaald door de beamer. Gangbare resoluties zijn 1024 x 768 (4:3), 1280 x 800 (16:10) en 1280 x 720 (16:9). De laatste twee vallen dus onder de HD-ready norm. Hetzelfde geldt voor interactieve beamers.

Het systeem
en de Sweezz

Omdat men te maken kan hebben met opvallend licht en schitteringen is het een voordeel dat met de Sweezz het scherm zodanig kan worden neergezet, dat men hier weinig last van heeft.
Dit uiteraard naast de voordelen voor adaptief onderwijs. In dit verband is het goed bijv. de instructietafel zˇ neer te zetten dat men geen last heeft van direct licht op het scherm.

Touchscreen: Dit zijn gewichtige schermen: een 65" LED-systeem weegt ▒ 70 kg, bij een 84" scherm is dat ▒ 115 kg. Voor de Sweezz is dat geen probleem. De STE-uni kan tot 85 kg tillen, de STE-plus kan zelfs van 75 kg (niet minder!) tot 130 kg gaan.
Hierbij blijft het scherm tijdens het sweezzen uitermate stabiel en steeds in hoogte verstelbaar.
Naast het voorkˇmen van reflecties (sommige schermen zijn behoorlijk glanzend; koop liever een scherm met mat oppervlak) zorgt dit ervoor dat ook kleine kinderen en rolstoelers goed bij het bord kunnen.

Digibord: Deze borden zijn aanmerkelijk minder zwaar, zo'n 15 Ó 25 kg; ook de beamers zijn met 6 Ó 12 kg geen beletsel voor de Sweezz. Nagenoeg elk bord kan aan de Sweezz worden gemonteerd, evenals alle (ultra-)short throw beamers. De beamer hangt daarbij aan een arm boven het bord (op een afstand van ▒ 30 tot maximaal 150 cm) en volgt elke beweging van het bord, zodat het beeld steeds stabiel is en de kalibratie blijft kloppen. Hoe dichterbij de beamer staat, hoe minder schaduw op het bord komt, en hoe minder kans dat je in de lamp kijkt.
Omdat de lichtsterkte bij digiborden vaak wat minder is dan bij touchscreens, is het een groot voordeel dat je met de Sweezz het bord van het licht af kunt wenden, of zelfs het bord zo'n 160 cm kunt verplaatsen door het naar de andere kant te sweezzen.

Wij wensen u veel wijsheid bij uw keuzeContent 

Graag verwijzen wij u naar het Schoolbordportaal: